Lyhyesti aurinkoenergiasta

Aurinkoenergia on auringosta peräisin olevaa energiaa, joka muutetaan lämmöksi tai sähköksi. Se on tällä hetkellä ehdottomasti yksi puhtaimmista ja runsaimmista energianlähteistä. Teknologia on jo olemassa, mutta se on vielä suhteellisen kallis energianlähde. Vielä muutama vuosi sitten aurinkoenergian arvioitiin kattavan alle kymmenyksen koko maailman energiantarpeesta, mutta teknologiaa pyritään jatkuvasti kehittämään. Moderni teknologia mahdollistaa aurinkoenergian valjastamisen monenlaiseen eri käyttöön, kuten esimerkiksi sähkön tuottamiseen, valon aikaansaamiseen, sekä veden lämmittämiseen sekä kotitalouksissa että kaupallisessa tai teollisessa käytössä. Aurinkoenergia on varsin joustava energianlähde, sillä aurinkoenergiapaneeleita voi rakentaa sekä lähelle tulevaa käyttökohdetta tai sen yhteyteen, tai vaihtoehtoisesti suurempaan keskittymään.

Aurinkoenergian kehityksessä kohdataan tällä hetkellä paitsi haasteita, myös monenlaisia mahdollisuuksia. Pyrkimys on jatkuvasti kasvattaa aurinkoenergian tuotannon määrää ja samalla pudottaa sen valmistamiseen liittyviä valmistus- ja asennuskuluja. On olemassa useita eri tapoja valjastaa aurinkoenergiaa käyttöömme, joista esimerkkeinä mainittakoon aurinkolämpö, aurinkosähkö ja passiivinen aurinkopaneeli. Passiivisten aurinkopaneelien tarkoitus on kerätä, varastoida ja jakaa auringosta saatavaa lämpöenergiaa hyötykäyttöön ilman, että siihen liittyisi muita liikkuvia osia tai minkäänlaista elektroniikkaa. Aktiivinen aurinkoenergiateknologia puolestaan muuntaa auringon lämmön tai valon johonkin muuhun energianmuotoon, jolloin sitä voi käyttää hyödykseen.

Aurinkoenergiassa yksi ongelmakohdista on se, ettei sitä voi käyttää yöaikaan ilman jonkinlaista varastointilaitetta kuten akkua. Myös pilvinen sää saattaa vaikuttaa merkittävästi aurinkoenergian käyttömahdollisuuksiin, jonka vuoksi esimerkiksi meillä Suomessa ja monessa muussa vähemmän aurinkoisessa paikassa aurinkoenergiaan liittyy suuria haasteita. Tämän vuoksi aurinkoenergiaan liittyvät teknologiset ratkaisut ovat todella kalliita ja joissain tapauksissa ne edellyttävät suurta aluetta, jotta aurinkovoimaa saisi kerättyä suuremman ihmisjoukon tarpeisiin. Näistä ongelmista huolimatta aurinkoenergia on kuitenkin viimeisen 15 vuoden aikana noussut kohisten yhä yleisemmäksi energianlähteeksi sitä mukaa kun hinnat ovat hiljalleen laskeneet ja tehokkuus on noussut. Japania, Saksaa ja Yhdysvaltoja pidetään yleisesti ottaen aurinkokennojen suurimpina markkinamaina, mutta Suomessakin osoitetaan jossain määrin suurta kiinnostusta aurinkoenergiaa kohtaan. Yhä useammin nähdään erilaisia verohelpotuksia ja yhä suurempaa yhteistyötä erilaisten energiayhtiöiden kanssa, joiden myötä aurinkoenergian varaan lasketaan suuria odotuksia myös tulevaisuudessa.