Category Archives: paajessmc

Uusiutuva energia on ympäristölle hellempi vaihtoehto

Uusiutuva energia on sellaista energiaa, jota saadaan luonnosta. Erilaisia uusiutuvan energian lähteitä ovat siten esimerkiksi auringonvalo, tuuli, sade, turve ja maalämpö. Ne ovat uusiutuvia siksi, koska ne eivät sinänsä voi loppua kesken, vaan energiaa tulee jatkuvasti lisää eli se uusiutuu. Erilaisia uudistuvaan energiaan liittyviä teknologioita ovat muun muassa aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima, puuperäiset polttoaineet, biokaasut ja maakaasut. Esimerkiksi turve uusiutuu, joskin se lasketaan hitaasti uusiutuviin biopolttoaineisiin.

Maalämpöön liittyy monia mahdollisuuksia

Tässä artikkelissa käydään läpi hiukan maalämpöön liittyviä asioita, sillä asiasta tietämättömänkin on hyvä tulla tietoiseksi sen hyödyistä. Tulevaisuudessa maalämmöllä povataan olevan huomattavasti suurempi rooli energianlähteenä. Moni omakotitalon omistaja on oivaltanut maalämmön kannattavuuden, mutta pikkuhiljaa myös esimerkiksi talonyhtiöissä on otettu käyttöön maalämpöjärjestelmä. Trendit viittaavat siihen, että sen käyttö on yleistymässä entisestään.

Lyhyesti aurinkoenergiasta

Aurinkoenergia on auringosta peräisin olevaa energiaa, joka muutetaan lämmöksi tai sähköksi. Se on tällä hetkellä ehdottomasti yksi puhtaimmista ja runsaimmista energianlähteistä. Teknologia on jo olemassa, mutta se on vielä suhteellisen kallis energianlähde. Vielä muutama vuosi sitten aurinkoenergian arvioitiin kattavan alle kymmenyksen koko maailman energiantarpeesta, mutta teknologiaa pyritään jatkuvasti kehittämään. Moderni teknologia mahdollistaa aurinkoenergian valjastamisen monenlaiseen eri käyttöön, kuten esimerkiksi sähkön tuottamiseen, valon aikaansaamiseen, sekä veden lämmittämiseen sekä kotitalouksissa että kaupallisessa tai teollisessa käytössä. Aurinkoenergia on varsin joustava energianlähde, sillä aurinkoenergiapaneeleita voi rakentaa sekä lähelle tulevaa käyttökohdetta tai sen yhteyteen, tai vaihtoehtoisesti suurempaan keskittymään.