Tulevaisuus näyttää synkältä, mutta kierrätyksessä on toivoa

Kun maailman menoa katselee, näyttää tulevaisuus kovin synkältä. Vielä tänäkin päivänä noin kolme neljäsosaa kaikesta käyttämästämme energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kasvihuoneilmiö ei ole laantunut – päinvastoin!

Kasvihuonepäästöjen lisääntyminen on edelleen valitettava tosiasia ja ennustukset ovat karmeita. Nykytilanne maailman energiankulutuksen suhteen ei ole millään mittasuhteella verrattavissa esimerkiksi kasinolla pelaamiseen, sillä esimerkiksi nettikasinoilla kuten Casumo sivustolla mahdollisuudet onnistumiseen ovat huomattavasti paremmat. Maailman energiankäytön suhteen tulevaisuudenkuva on nettikasinoiden voittokertoimia huomattavasti synkempi. Esimerkiksi öljyn loppumisen ennustetaan tapahtuvan jopa 30 vuoden aikana, ellei asian eteen tehdä mitään. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että raakaöljystä tulee entistäkin kalliimpaa, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset maailmantaloudessa. Sitä mukaa kun monet kasvavat taloudet jatkavat paisumistaan ja esimerkiksi yksityisautoilu monessa kehitysmaassa nousee jyrkästi, odotetaan energiantarpeessakin jyrkkää kasvua seuraavan 15 vuoden aikana. Puhutaan jopa 50 prosentin noususta, mikä on hälyttävää.

Tästä tilanteesta ei niin vain selvitä, vaan yhden energianlähteen sijaan on syytä tehostaa kaikkia nykytekniikan ratkaisuja ja samalla hakea kiivaasti uusia ratkaisuja energiantuotantoon uusista energiamuodoista. Yksi suosituimmista vaihtoehtoisista energiamuodoista on kierrätyspolttoaine. Tämä on vaihtoehto, jossa materiaalien kierrättämisen rooli korostuu merkittävästi. Laadukkaiden kierrätysmateriaalien tuottamiseen sekä erilaisten materiaalien uusiokäyttöön vaaditaan teknologian kehittymistä. Pieni toivon pilkahdus on nähtävissä esimerkiksi jätevesistöjen ja jätteiden jalostamisen saralla, sillä sitä mukaa kun luonnonvaroja kulutetaan yhä kiihtyvämmällä tahdilla ja energian hinnatkin nousevat, on jäte taatusti sellainen luonnonvara, joka ei hevillä tästä maailmasta lopu.

Kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan sellaista polttoainetta, joka on valmistettu jätteitä hyödyntämällä. Vaikka nykyään paljon jätettä saadaankin lajiteltua materiaalikeräyksen myötä esimerkiksi pahvi- ja kartonkikeräykseen, paperinkeräykseen, ongelmajätekeräykseen, muovikeräykseen ja lasinkeräykseen, on osa jätteestä kuitenkin sellaista, joka ei materiaalikeräyksessä kelpaa. Tällaista jätettä ovat esimerkiksi likainen paperi ja muovi. Voimalaitoksessa tällaisestakin jätteestä voi tuottaa energiaa, joka voidaan muuntaa sähköksi ja lämmöksi. Kierrätyspolttoaineen valmistaminen on mahdollista hieman edistyneempää teknologiaa hyödyntämällä esimerkiksi elektroniikkaromusta, ajoneuvojen renkaista ja jätevedenpuhdistamosta peräisin olevasta lietteestä. Kun jätettä hyödynnetään energiantuotannossa, on se monellakin tapaa ympäristön kannalta mahtava juttu. Kaatopaikoille ajetaan vähemmän jätettä ja samalla tuotetaan myös uusiutuvaa energiaa, jota maailma tarvitsee kipeästi.